c960 Az első Benedek-rendi szerzetesek letelepednek Thorney Island-en, ami később a Westminster nevet kapja

1065 December 28. Hitvalló Edward apátságának felszentelése

1066 Karácsony napja, az apátság első dokumentált koronázása, Hódító Vilmos

1245 III Henrik megkezdi a jelenlegi templom építését

1301 Elkészül a koronázási trónszék, ez használatos minden koronázásnál 1308 óta

1400 Geoffrey Chaucer temetése a déli kereszthajóban

1503 VII. Henrik megkezdi a Mária-kápolna - Lady Chapel - építését

1540 VIII. Henrik feloszlatja a szerzetesrendeket

1560 Erzsébet az apátságnak társaskáptalani templom rangot adományoz

1745 A Nyugati tornyok befejezése

1920 Az ismeretlen katona temetése a főhajóban

1953 II. Erzsébet királynő megkoronázása

1997 Diana, walesi hercegnő temetése

2002 Erzsébet királynő, az Anyakirálynő temetése

© 2018 The Dean and Chapter of Westminster

Website design - Design by Structure