Sinds de kroning van Willem de Veroveraar hier in 1066, is de Abbey de kroningskerk van het land. Het is ook de begraaf- en herdenkingsplaats van veel beroemde historische figuren van de laatste duizend jaar van de Britse geschiedenis.

Door de eeuwen heen is de abdij door miljoenen pelgrims bezocht, en vandaag wordt u deel van die grote traditie.

Een traditie van gebed

De Abbey is in de eerst plaats een functionerende kerk een plek voor de Christelijke eredienst. Ieder uur, ongeveer een minuut lang, nemen wij een gebedspauze. U wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen maar misschien neemt u liever een ogenblik rust ter overdenking.

Iedereen is welkom bij de gewone diensten tijdens de dag en een priester of kapelaan is altijd in de buurt voor een persoonlijk gesprek.

Een traditie van welkom heten

De Abbey is in 960 opgericht als een benedictijner klooster. Naast hun devotie zijn de Benedictijnen bekend om het onthaal dat zij alle bezoekers bieden. U bent een zeer welkome gast in de Abbey en wij hopen dat u geniet van de buitengewone aanzichten en geluiden van dit prachtige gebouw. 

Een traditie van geven

Westminster Abbey voorziet volledig in haar eigen behoeften. De kerk ontvangt geen financile ondersteuning van de Staat, de Kroon of de Church of England.

Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van de entreekosten en donaties van bezoekers voor de dagelijkse organisatie van de Abbey en voor het behoud van dit historische gebouw. Door ons nu te steunen sluit u zich aan bij miljoenen anderen die hebben geholpen bij het in stand houden van het erfgoed van de Abbey.

© 2018 The Dean and Chapter of Westminster

Website design - Design by Structure