Westminster Abbey is een functionerende kerk met een dagelijkse cyclus van gebeden en diensten. De hoge gewelven loven de onvoorstelbare grootheid van God. Christenen geloven dat Hij een persoonlijk wezen is, zowel in, als verder dan de wereld van alledag. Zoals veel andere grote kerken, is de Abbey gebouwd in de vorm van een kruis, dat herinnert aan de dood van Jezus Christus, de bron van nieuw leven voor iedereen die Hem erkent.

Ten oosten van het scherm bevindt zich het koor. Hier zijn eeuwen lang elke dag diensten gezongen en dit gebeurt nog steeds om de glorie van God te prijzen. Bij de altaren wordt de belangrijkste handeling van de Christelijke eredienst, die bekend staat als de Eucharistie, de Heilige Communie of de mis, gevierd. Door deze dankdienst, die herinnert aan Jezus dood en opstanding, richten kerkgangers zich tot Hem door het sacrament van het brood en de wijn te delen.

De graftombes en monumenten stralen zowel menselijke waardigheid en roem uit, als het Christelijk vertrouwen in een leven na de dood.

Westminster Abbey werd in de 10e eeuw opgericht. Toen aanvaardden de meeste Christenen in Europa het gezag van de Rooms Katholieke kerk en de Paus. In de 16e eeuw bracht de Hervorming veel veranderingen in de organisatie en de eredienst van kerken in heel Europa. De Church of England maakte zich los van Rome. De kerk behield echter veel van zijn tradities, terwijl zij ook eigen onderscheidende vormen ontwikkelde zoals het houden van de erediensten in het Engels in plaats van het Latijn en het accepteren van de Heilige Schrift en traditie als gezaghebbend.

© 2018 The Dean and Chapter of Westminster

Website design - Design by Structure